Det private forbrug

Det samlede private forbrug opgøres som en del af nationalregnskabet. Opgørelsen over det samlede private forbrug vises i figur 1 i løbende og faste 2005-priser.

 

Det private forbrug er i perioden 2003 til 2011 steget med 36,1 pct. i løbende priser. Med hjælp af detaljerede forbrugerprisindeks er det private forbrug blevet korrigeret for prisudviklingen, hvilket giver en mængdemæssig udvikling på 12,9 pct. i samme periode. Fra 2010 til 2011 er det private forbrug i løbende priser steget med 1,1 pct.

 

Figur 1. Privat forbrug 2003-2011

http://bank.stat.gl/nrd07

Anm.: Tallene for 2003 til 2008 er endelige tal, mens tallene fra 2009 til 2011 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistik

 

I figur 2 vises udviklingen i det private forbrug målt pr. capita i perioden 2003 til 2011. I 2003 var det gennemsnitlige private forbrug pr. capita på 80,5 t.kr., og det har været stigende gennem perioden til 2011, hvor det private forbrug var på 109,7 t.kr.

 

I perioden 2007 til 2010 er gabet mellem det gennemsnitlige private forbrug i løbende og faste 2005-priser stadigt blevet højere. Dette viser, at forbrugerne bruger flere penge, mens de forbrugte mængder ikke er steget i samme grad som priserne.

 

Figur 2. Privat forbrug pr. indbygger, 1.000 kr.

http://bank.stat.gl/bedst1

http://bank.stat.gl/nrd07

Anm.: Tallene for 2003 til 2008 er endelige tal, mens tallene fra 2009 til 2011 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistik

 

Det private forbrug opdelt på konsumgrupper for 2008 og 2011 vises i figur 3. De fire største forbrugsgrupper er Fødevarer, Boligbenyttelse, Andre varer og tjenester samt Drikkevarer og tobak, som tilsammen udgør 65 pct. af husholdningernes forbrug.

 

Figur 3. Det private forbrug opdelt efter konsumgrupper

http://bank.stat.gl/nrd07

Anm.: Tallene for 2008 er endelige tal, mens tallene fra 2011 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistik