Vejtransport

Antallet af person- og varebiler fremgår af Figur 1. Siden 2005 er bestanden af motorkøretøjer steget med godt 25 pct., jævnfør tabel 3.

 

Figur 1. Antal person- og varebiler

http://bank.stat.gl/ENDMO1HI

Kilde: Grønlands Statistik

 

Bestanden af personbiler pr. 1.000 husstande er steget med 16 pct. fra 2004 til 2013. I 2013 var der 222 personbiler pr. 1.000 husstande mod 191 i 2004.

 

Figur 2. Nyregistrerede motorkøretøjer

http://bank.stat.gl/ENDMO4NY

Kilde: Grønlands Statistik

 

Air Greenland varetager indenrigs- og udenrigsbefordring af passagerer og gods pr. fly. Trafikken til og fra Grønland afvikles med jetfly, mens indenrigstrafikken udføres med henholdsvis propelfly og helikoptere, se tabel 4.