Turisme

Turismen påvirker omsætning og beskæftigelse i mange erhverv, fx fly- og skibstransport, hotel- og restaurationsvirksomhed, turismeservice samt handel med fx souvenirs.

 

Turisme i større omfang har i Grønland stået på siden starten af 1960'erne og spiller en stadigt stigende rolle for økonomien i ovennævnte erhverv og for samfundsøkonomien generelt.

 

Der foreligger ikke tal for turismens samlede økonomiske betydning for samfundet, og beskrivelsen i dette afsnit bygger primært på statistik over overnatninger på hoteller samt statistik over afrejsende passagerer fra Grønland.