Lufttrafik

Lufthavne og heliporte udgør en vigtig del af infrastrukturen, da al trafik med passagerer til og fra Grønland foregår ad luftvejen.

 

Lufthavnene i Narsarsuaq og Kangerlussuaq er hovedindfaldsporte til Grønland. Lufthavne, heliporte og helistop betjener tillige den interne trafik med passager og gods.

 

Fra 2006 er det offentlige tilskud til passagertrafikken samlet i et enstrenget trafiksystem, baseret på lufttrafik. De offentlige tilskud er målrettet regionale områder, der beflyves i henhold til en servicekontrakt.

 

De fleste flypassagerer og størstedelen af luftfragten transporteres på kommercielle vilkår, det vil sige uden offentlige tilskud. De kommercielle trafikområder kendetegnes ved mange passagerer og landingsbaner til fastvinget beflyvning.

 

Driften af lufthavnene varetages af Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavne, der ejes af Grønlands Selvstyre.

 

Driften af flere heliporte og helistop varetages af henholdsvis Air Greenland A/S og Pilersuisoq A/S.