Kommunikation

Flere og flere har adgang til IT produkter i Grønland. I 2010 oversteg antallet af mobiltelefonabonnenter befolkningens tallet. Brug af mobiltelefon er stigende mens abonnenter på telefonlinjer er faldende. Samme tendens ses i forbindelse med bredbånds abonnenter, mens abonnenter på mobilt bredbånd stiger falder antal af abonnenter på bredbånd via fastnet.

 

Figur 1. Befolkningens adgang til IT produkter

Kilde: TELE Greenland A/S