Fremskrivning

Befolkningsfremskrivninger giver et skøn over befolkningens fremtidige størrelse og sammensætning.  Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsfremskrivning ikke er en sikker forudsigelse af den fremtidige udvikling, men beregninger, bestemt af en række forudsætninger om fødsler, dødsfald samt ind- og udvandring. Holder disse forudsætninger ikke, vil den faktiske udvikling afvige fra befolkningsfremskrivningen.

 

I fremskrivningen for 2013 er forventningen til den fremtidige fertilitet og dødelighed baseret på erfaringerne fra perioden 2008 – 2012, mens forudsætninger om vandringer baseres på en længere periode. For en detaljeret gennemgang af forudsætninger og model henvises til www.stat.gl/BED201302/o2

 

Oversigt 9.1. Befolkningsfremskrivning 2014-2022

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Hele befolkningen

56.341

56.326

56.293

56.253

56.216

56.164

56.105

56.048

55.975

Personer født i Grønland

50.050

49.999

49.953

49.903

49.857

49.807

49.744

49.676

49.596

Personer født udenfor Grønland

6.291

6.327

6.340

6.350

6.359

6.357

6.361

6.372

6.379

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/BEDP2012

 

I oversigt 9.1. og tabel 5 vises resultater fra fremskrivningen, fordelt efter fødested. Det ses, at antallet af personer i de to befolkningsgrupper udvikler sig i hver sin retning. Den del af befolkningen, der er født i Grønland, forventes at falde lidt fra 50.101 personer i 2013 til 49.596 personer i 2022. Den del af befolkningen, der er født uden for Grønland, forventes at stige fra 6.269 til 6.379 personer i 2022. Den samlede befolkning vil ifølge fremskrivningen stort set være