Flytninger

I Grønland er flytningerne betydelige i forhold til befolkningens størrelse og har stor indflydelse på fordelingen af befolkningen på kommuner og bosteder. Indflydelsen fra flytninger er langt større end effekten af fødsler og dødsfald. Flytninger påvirker sammensætningen af befolkningen såvel på stedet, hvorfra der flyttes, som på stedet, hvortil der flyttes.

 

I 2012 blev der registreret 21.698 indenlandske flytninger. De fleste flytninger foregik inden for samme lokalitet.

 

Oversigt 7.1. Indenlandske flytninger

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I alt

17.416

18.232

18.739

20.413

20.781

21.766

20.639

21.066

22.313

21.941

21.698

samme by

10.280

10.781

11.217

12.250

12.490

13.130

12.044

12.644

13.755

13.200

13.129

samme bygd

945

1.185

962

1.294

1.271

1.299

1.254

1.112

1.215

1.316

1.191

mellem byer

3.756

3.882

4.153

4.361

4.428

4.561

4.437

4.548

4.553

4.507

4.440

mellem bygder

291

306

286

279

302

312

406

337

346

370

418

fra bygd til by

1.158

1.099

1.090

1.115

1.240

1.367

1.321

1.266

1.325

1.392

1.359

fra by til bygd

914

878

950

1.047

999

1.041

1.055

1.096

1.070

1.124

1.079

Øvrige

72

101

81

67

51

56

122

63

49

32

82

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedbaf2b