Valg til Folketinget

Grønland vælger to medlemmer til Folketinget. Der har senest været valg til Folketinget den 15. september 2011. Ved den lejlighed valgtes Sara Olsvig (IA) og Doris Jakobsen (Siumut).

 

Se mere om de valgte folketingsmedlemmer på denne hjemmeside: www.folketinget.dk

 

Oversigt 9.1. Valg til Folketinget den 15. september 2011

 

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Siumut

Demokra-terne

Afgivne stemmer

Blanke og andre ugyldige stemmer

I alt afgivne stemmer

Antal vælgere

Stemme-

procent

Afgivne stemmer i alt

1.706

9.587

8.374

2.831

22.498

1.048

23.546

40.937

57,5

Qaasuitsup Kommunia

     603

      2.821

    2.723

          820

     6.967

                212

           7.179

  12.676

         56,6

Qeqqata Kommunia

     321

     1.558

   1.602

         285

     3.766

             156

              3.922

     6.984

         56,2

Kommuneqarfik Sermersooq

    557

        3.875

  2.601

     1.475

     8.508

            515

         9.023

 15.805

      57,1

Kommune Kujalleq

      225

     1.333

 1.448

       251

     3.257

             165

           3.422

    5.472

      62,5

Kilde: Rigsombudsmanden i Grønland

 

Oversigt 9.2. Valg til Folketinget siden Hjemmestyrets indførelse

Valgdato

Akulliit

Partiia

Atassut

Inuit

Ata-

qatigiit

Issittup

Partia

Siumut

 

Demo-

kraterne

Uden

for

partierne

Stemme-

procent

Gyldige stemmer

Blanke og andre ugyldige stemmer

Afgivne

stemmer

Stemme-berettiget

 i alt

 

Procent

Antal

15. febr. 1977

.

47,7

.

.

52,3

.

.

70,0

   17.605

           384

17.989

25.691

23. okt. 1979

.

45,0

.

.

43,9

.

11,1

50,3

   14.235

           690

15.191

30.191

8. dec. 1981

.

48,9

.

.

37,7

.

13,4

61,0

   18.878

           925

19.803

32.466

10. april 1984

.

43,5

13,7

.

42,8

.

.

64,0

   21.395

           633

22.028

34.448

8. sept. 1987

.

41,3

12,5

2,9

43,3

.

.

44,9

   16.046

           934

16.980

37.800

10. maj 1988

.

38,7

17,3

3,9

40,1

.

.

57,9

   20.999

        1.169

22.168

38.301

12. dec. 1990

.

36,6

17,0

1,9

42,8

.

1,7

50,8

   19.339

           741

20.080

39.511

21. sept. 1994. 1)

7,4

34,7

-

-

-

.

57,8

58,7

   21.595

           765

22.360

38.113

11. marts 1998

0,4

36,0

21,6

-

36,4

.

5,6

63,4

   23.286

           891

24.177

38.155

20. nov. 2001

.

22,0

31,0

-

26,0

.

21,0

61,5

   23.260

           559

23.819

38.710

8. febr. 2005. 2)

.

16,4

25,0

.

33,6

21,3

3,6

59,6

   23.108

           417

23.525

39.447

13. nov. 2007

.

16,3

33,2

.

32,2

18,3

.

64,5

   25.105

           484

25.589

39.706

15. sept. 2011

.

7,6

42,6

.

37,2

12,6

-

57,5

   22.498

    1.048

23.546

40.937

Valgte i alt

-

-

1

-

1

-

-

 

 

 

 

 

Heraf kvinder

-

-

1

-

1

-

-

 

 

 

 

 

Anm.: Andelen i pct. er beregnet på grundlag af gyldige stemmer frem til folketingsvalget den 20. november 2001. Fra og med 2005 er stemmeprocenten beeregnet af de afgivne stemmer.

Note: 1) Kandidatforbund mellem Siumut og IA. 2) Kandidaterne fra Kandidat, der efterfølgende har etableret sig som parti, opstillet ved valg til Folketinget udenfor partierne.

Kilde: Rigsombudsmanden i Grønland