Kirken

Grønland er et selvstændigt stift inden for den danske folkekirke med egen biskop og domkirke, underlagt Grønlands Selvstyre.

Den kirkelige centraladministration varetages af biskoppen.

Grønland er opdelt i tre provstier med dertil hørende 17 præstegæld.

Se mere om kirken på adressen: www.ilagiit.gl

 

Oversigt 1

Præster og kateketer

       Kateketer

År

Præster

Uddannede

Ingen
uddannelse

I alt

2011

23

58

30

111

2010

22

55

33

110

2009

24

50

30

104

2008

23

50

23

73

2007

26

57

27

84

2006

27

49

34

83

2005

26

46

32

78

2004

23

48

24

72

2003

26

49

26

75

2002

25

45

34

79

Kilde: Bispekontoret

 

Oversigt 2

Antal døbte, konfirmerede og ægteviede par

År

Døbte 1)

Konfirmerede 1)

Ægteviede par 1)

2011

637

874

165

2010

669

833

195

2009

685

957

174

2008

694

1.003

234

2007

704

1.009

217

2006

800

1.026

233

2005

812

993

251

2004

857

1.017

237

2003

746

966

180

2002

799

1029

227

Noter: 1) I befolkningstallene er områderne Uden for kommunal inddeling ikke medregnet.
Kilde: Bispekontoret

 

Oversigt 3

Kirkelokaler

År

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kirkelokaler

82

89

83

84

92

78

80

79

78

79

Kilde: Bispekontoret