Piareersarfiit

Piareersarfiit er vejledningscentre og boglig opkvalificeringsskoler, der ligger i alle byer. Her kan vejlederne hjælpe med at afklare personlige og faglige kompetencer og muligheder for at komme i arbejde og starte på en uddannelse.

 

Piareersarfiit-centrene kan også vejlede om uddannelser i både Grønland og Danmark.

 

Piareersarfiit giver kursus i Anderkendt Erhvervsuddannelsesforløb (AEU), Folkeskolens afgangsprøve (FA) og andre forløb.

Antal ansøgninger og optagede i AEU, FA eller andet forløb fremgår af oversigt 1.

 


Oversigt 1. Ansøgninger og optagede i AEU, FA eller andet forløb i Piareersarfiit

 

Ansøgninger

Optagede

Optagede i pct.

Ansøgninger

Optagede

Optagede i pct.

 

2010

2011

I alt

1296

714

59

1325

652

56

Nanortalik

43

29

67

45

35

78

Narsaq

43

22

51

26

18

69

Qaqortoq

84

54

64

75

49

65

Paamiut

34

34

100

48

21

44

Nuuk

166

101

61

246

85

35

Tasiilaq

84

35

42

106

35

33

Ittoqqortoormiit

25

16

64

20

20

100

Maniitsoq

77

50

65

115

60

52

Sisimiut

137

74

54

136

82

60

Kangaatsiaq

52

22

42

50

20

40

Aasiaat

102

63

62

89

48

54

Qasigiannguit

50

21

42

47

22

47

Ilulissat

98

68

69

86

45

52

Qeqertarsuaq

45

29

64

42

25

60

Uummannaq

51

42

82

39

31

80

Upernavik

162

32

20

117

32

27

Qaanaaq

43

22

51

38

24

63

Kilde: MIPI, Nøgletal om børn og unge i Grønland 2011 – Temadel om Piareersarfiit


 

Elever på Piareersarfiit bliver optaget på grund af:

-          deres karakterer i folkeskolen og

-          visitationsudvalgets vurdering om ansøgeren har god mulighed for at gennemføre et forløb.

Flere af ansøgere som ikke er blevet optagede har ikke behov for opkvalificering, disse personer bliver i stedet for henvist direkte til uddannelse.