Folkeskolen

Der har været undervisningspligt i Grønland i mere end 100 år. Der er obligatorisk skolegang i ni år, og der tilbydes undervisning på 10. klassetrin. Undervisningen er gratis for eleverne.

 

Inatsisartut fastsætter de lovmæssige rammer for folkeskolen og dens styrelse, men de centrale administrative og faglige funktioner varetages af Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

 

I kommunerne er det kommunalbestyrelserne, der fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Ved hver skole er der en skolebestyrelse, som inden for de fastsatte rammer og mål udarbejder handlingsplaner for skolens virksomhed. På mindre skolesteder kan bygdebestyrelsen varetage denne funktion.

 

Den administrative og pædagogiske ledelse af de enkelte kommuners skolevæsen varetages af en skoledirektør eller en ledende skoledirektør.

 

Oversigt 1. Elever i folkeskolen

 

2006 /2007

2007 /2008

2008 /2009 1)

2009 /2010

2010 /2011

2011 /2012

I alt

10.688

10.255

 

9.291

8.586

7.939

1.-3. klasse

2.656

2.582

 

2.507

2.480

2.361

4.-9. klasse

6.018

5.794

 

3.472

3.304 2)

3.085 2)

10.-11. klasse

2.014

1.879

 

2.828

2.802 3)

2.493 3)

Specialklasser

414

352

 

484

422

400

Heraf i bygder

1.673

1.492

 

1.541

1.348

1.256

Bemærk: 2007/2008 excl. Kangaatsiaq Kommunes bygdeskole, Iginniarfiup Atuarfia. Elever i privatskolerne er ikke inkluderet. Note: 1) p.g.a. manglende indberetning fra kommunerne er tallene for 2008/2009 ikke blivet inddraget. 2) Tallene gælder for 4.-7. klasse. 3) Tallene gælder for 8.-10. klasse
Kilde: Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde samt Inerisaavik

 

Siden 2002 har folkeskolen været 10-årig og opdelt i tre trin, omfattende et treårigt trin for de yngste, et fireårigt mellemtrin og et treårigt trin for de ældste.

 

Undervisningen på alle trin omfatter fagområderne:

-         Sprog, det vil sige fagene grønlandsk, dansk, engelsk og et tredje fremmesprog

-         Kultur og samfund, det vil sige samfundsfag og faget religion og filosofi

-         Fagene matematik og natur

-         Personlig udvikling, det vil sige undervisning i sundhed, social og emotionel læring, uddannelses- og erhvervsorientering samt andre psykologiske og sociale emner

-         Lokale valg, det vil sige undervisning inden for det praktisk-musiske område samt deltagelse i kulturelle, sociale og erhvervsrettede aktiviteter.

 

Der er specialundervisning for de elever, der skønnes at have behov for det. Undervisningen tilrettelægges i stor udstrækning efter samråd med den pædagogisk/psykologiske rådgivning.

 

Kun få elever benytter sig af muligheden for at forlade folkeskolen efter 9. skoleår. Enkelte benytter sig af muligheden for dispensation til at forlade folkeskolen efter det 8. skoleår, når forældre og skolen er enige om det.

 

Oversigt 2. Aflagte prøver i folkeskolen

 

2008

2009

2010

2011

2012

 

Skriftlig eksamen

Grønlandsk færdighed

791

830

844

826

746

Grønlandsk skriftlig fremstilling

799

827

835

821

748

Dansk færdighed

792

834

879

832

746

Dansk skriftlig fremstilling

797

823

877

837

751

Engelsk færdighedsprøve

800

825

880

826

744

Engelsk skriftlig fremstilling

790

812

870

818

749

Matematik Færdighedsprøve

808

821

873

833

746

Matematik problemregning

802

819

874

840

741

Samfundsfag

-

762

356

244

183

Religion og filosofi

-

-

394

265

342

Naturfag

-

-

-

244

-

I alt

6.379

7.353

7.682

7.386

6.496

 

Mundtlig eksamen

Grønlandsk mundtlig

368

343

390

361

235

Dansk mundtlig

345

385

395

365

318

Engelsk mundtlig

289

360

370

365

317

Matematik mundtlig

424

469

478

470

378

Samfundsfag

393

-

38

191

176

Religion og filosofi

374

236

5

187

195

Fysik/kemi

414

387

475

476

376

Biologi

1

274

377

182

177

Naturgeografi

4

249

409

166

183

3. fremmedsprog

0

2

4

0

1

Lokale valg

3

12

15

23

11

Fremlæggelse af projektopgave

729

763

798

745

718

I alt

3344

3480

3754

3531

3085

Kilde: Inerisaavik

Bemærk: - faget ikke udtrukket.