Efterskoleophold

Grønlandske elever, der søger et efterskoleophold, kan søge selvstyret om tilskud til opholdet.

 

Tilskuddet udbetales til efterskolen. Ved efterskoleophold i Danmark får eleven desuden tilskud til opholdet fra staten. Selvstyret betaler udgifterne til transport mellem Grønland og Danmark.