Institutionerne og kapaciteten

I starten af 2012 var der 23 vuggestuer 36 børnehaver, 38 integrerede institutioner rundt om i landet. Derover var der 50 kommunale dagplejere. Desuden var der 5 selvejede institutioner som alle sammen lå i kommuneqarfik Sermersooq.

Oversigt 1 beskriver antal børn i daginstitutioner og dagpleje, mens oversigt 2 viser antal personale.


 

Oversigt 1. Børn i daginstitutioner og dagpleje i 2011

 

Kommune Kujalleq

Qeqqata kommunia

Qaasutitsup kommunia

Kommuneqarfik Sermersooq

I alt

Dagplejer

0

15

112

36

163

Heraf bygder

0

2

102

11

115

Vuggestuer

59

53

273

196

581

Heraf bygder

0

0

0

0

0

Børnehaver

205

213

433

307

1158

Heraf bygder

7

26

16

26

75

Intigrerede institutioner

166

360

222

718

1466

Heraf bygder

18

60

55

39

172

Andre off. Dagtilbud

0

0

7

14

21

Heraf bygder

0

0

0

0

0

Selvejende institutioner

-

-

-

113

113

Heraf bygder

-

-

-

10

10

 

Børn i dagtilbud i procent af alle børn

I alt

67%

76%

64%

72%

70%

Heraf byer

72%

77%

73%

75%

74%

Heraf bygder

29%

70%

38%

45%

46%

Kilde: Departement for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde

 


 

Oversigt 2. Personale i daginstitutioner og dagpleje i 2011

 

 

 

Personale

 

Personale i alt

Dagplejere i alt

Vuggestuer

Børnehaver

Integrerede institutioner

Selvejende institutioner

Personale i alt

910

51

197

260

380

22

by

789

17

193

233

326

20

bygd

121

34

4

27

54

2

Anm.: Tallene omfatter ikke køkkenpersonale og lignende. -+

Kilde: Departement for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde