Grønlandsk økonomi 2003 til 2010

Den årlige reale økonomiske vækst i pct. har været svingende i perioden 2005-2010. Der var højkonjunktur i årene 2004 til 2006, stabil økonomisk vækst i 2007 og 2008, mens der i de seneste 2 år har været en lav økonomisk vækst.

 

Figur 1

Årlig realvækst i BNP

http://bank.stat.gl/nrd10

Anm.: Tallene for 2003 til 2005 er endelige tal, mens tallene fra 2006 til 2010 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistik

 

I nationalregnskabet grupperes selskaber og institutioner i 32 hovedbrancher. Den samlede produktion fordelt på disse hovedbrancher danner udgangspunkt for en analyse af erhvervsstrukturen. For overskuelighedens skyld er flere af disse hovedbrancher slået sammen i figur 2.

 

Erhvervet Offentlige og personlige tjenester er det største erhverv og tegner sig for ca. en tredjedel samfundets produktion. Erhvervet består af produktion af offentlige serviceydelser vedr. administration, sundhed og undervisning mm. Transport, post og tele står for ca. 17 pct. af den samlede produktion. Fiskeri og fangst samt Industri står begge for knap 15 pct. af produktionen. Det skal her bemærkes, at fabriksanlæg der forarbejder fisk og skaldyr, er placeret under Industri.

 

Figur 2

Erhvervenes andel af bruttoværditilvæksten i 2010, faste 2005-priser

http://bank.stat.gl/nrd04

Kilde: Grønlands Statistik

 

I figur 3 ses hvordan skabelsen af bruttoværditilvæksten har fordelt sig i mellem erhvervene. Ud fra figuren kan man groft inddele den grønlandske erhvervsstruktur i tre dele: Produktion (blå), service (grønne) og offentlig og personlige tjenester (grå).

 

Figur 3

Udvikling i bruttoværditilvæksten, faste 2005-priser

http://bank.stat.gl/nrd04

Anm.: Tallene for 2003 til 2005 er endelige tal, mens tallene fra 2006 til 2010 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistiks