Der bor 56.749 personer i Grønland (pr 1. januar 2012), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem de seneste 20 år. Over de 20 år har folketallet været svagt stigende når man ser bort fra perioden 2005 til 2009, hvor folketallet faldt.

 

Oversigt 1

Befolkningen fordelt på fødested

 

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2012

I alt

49.647

52.791

55.403

55.732

56.110

56.972

56.452

56.749

Grønland

40.959

43.602

46.151

48.412

49.358

50.275

50.226

50.340

Udenfor Grønland

8.688

9.189

9.252

7.320

6.752

6.697

6.226

6.409

Kilde: Grønlands Statistik http://bank.stat.gl/bedst1

 

Ændringer i befolkningens størrelse over tid forklares med udviklingen i antal fødsler, dødsfald samt antal ind- og udvandrede. Forskellen mellem det årlige antal levendefødte og døde kaldes fødselsoverskuddet. Når der udvandrer flere end der indvandrer taler vi om positiv nettoudvandring eller negativ indvandring. I figur 1 ses udviklingen i den årlige befolkningstilvækst, fødselsoverskuddet samt nettoudvandringer siden 1950. Det ses, at der i hele perioden har været et fødselsoverskud uden store årlige svingninger mens der har været større svingninger i nettoudvandringen. Dvs. når vi søger forklaringer på de årlige ændringer i befolkningens størrelse, er det først og fremmest vandringsmønstret som forklarer dette.

 

Figur 1

Befolkningstilvækst, fødselsoverskud, nettoindvandringer. Hele befolkningen

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedsat1

 

 

Fødselsoverskuddet var særligt højt i begyndelsen af 1960’erne på grund af en særdeles høj fertilitet. Indenfor få år blev fertilitetsniveauet halveret, og fødselsårgangene blev tilsvarende halveret. Man taler om ’de store årgange’ fra 1960’erne. Disse årgange er omkring dobbelt så store som årgangene i 10-årene før og efter. De store årgange har siden givet anledning til voldsomme svingninger i befolkningens aldersfordeling og de ses fortsat tydeligt i en befolkningspyramide. I 2012 er de mellem 42 og 52 år – og om 10 år vil de begynde at nærme sig pensionsalderen.


 

Figur 2

Befolkningspyramide 2012. Hele befolkningen

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst1