HUMANISTISK OG SAMFUNDSVIDENSKABELIG FORSKNING

Humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning i emner med tilknytning til Grønland foregår både i Grønland og i en række forskningsmiljøer i Danmark.

Humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning foregår først og fremmest på Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik. Derudover er der forskningsmæssige aktiviteter i Videnscenter om Børn og Unge (MIPI), Grønlands Nationalmuseum og Arkiv/Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu samt i Groenlandica.

 

Ilisimatusarfik

Universitetet har 3 institutter med følgende afdelinger:

 

Ilimmarfik instituttet

 

Institut for Sygepleje og Sundhedsforskning

 

Institut for Læring

Se mere om Ilisimatusarfik på denne hjemmeside: www.uni.gl

 

Grønlands Statistik (Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik)

Grønlands Statistik udarbejder rekvirerede undersøgelser, påtager sig serviceopgaver og kan deltage i forskningsprojekter.

Se nærmere om Grønlands Statistik på følgende hjemmeside: www.stat.gl

 

Videnscenter om Børn og Unge (Meeqqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik)

Videnscenter om Børn og Unge (MIPI) indsamler, skaber og formidler viden om børn og unge.

Se mere om MIPI på følgende hjemmeside: www.mipi.gl

 

Groenlandica

Groenlandica er Grønlands Nationalbibliotek, hvor hovedopgaven er sikring og bevaring af Grønlands trykte kulturarv.

Groenlandica har tre hovedsamlinger:

Groenlandica har lokaler i Ilimmarfik, men organisatorisk er nationalbiblioteket en afdeling under Nunatta Atuagaateqarfia (Det grønlandske Landsbibliotek). Biblioteket er åbent for alle.

For yderligere informationer om Groenlandica: www.groenlandica.gl.

 

Inerisaavik – efter/videreuddannelse af lærere

Pædagogisk efter-/videreuddannelse på diplom-,master- og kandidatniveau af undervisere i folkeskolen. Endvidere faglig konsulenttjeneste, udvikling af undervisningsmaterialer, kurser, samt evaluering af folkeskolens virksomhed.

I 2011 overgik forvaltningen af midlerne til diplom-, master- og kandidatuddannelser samt forskellige kurser fra Inerisaavik til afdeling for Læreruddannelse i Ilisimatusarfik.

Se nærmere om Inerisaavik på følgende hjemmeside: www.inerisaavik.gl

 

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv driver kulturhistorisk forskning. Den arkæologiske forskning tager udgangspunkt i problemstillinger inden for alle perioder af Grønlands forhistorie. Den etnologiske indsats har fokus på traditionelle grønlandske dragter og forskellige aspekter af den immaterielle kultur, mens den historiske forskning beskæftiger sig med kolonitiden. Nationalmuseet er ansvarlig for hele det kulturhistoriske fredningsarbejde og yder rådgivning og konsulentbistand overfor en række råstof- og energivirksomheder.

Se mere om Grønlands Nationalmuseum og Arkiv på adressen: www.natmus.gl  

 

Humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning

En række forskningsmiljøer driver forskning i grønlandske forhold.

De vigtigste forskningsfelter er: 

Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier

Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet udfører undervisnings- og forskningsvirksomhed i forhold til sproglige, kulturelle og samfundsvidenskabelige emner. Geografisk er forskningen koncentreret om inuit-områderne i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien, med hovedvægten på Grønland. Der undervises i grønlandsk som fremmedsprog.

Se nærmere på denne hjemmeside: http://eskimologi.ku.dk/

 

Center for Grønlandsforskning

SILA blev etableret som et forskningscenter ved Nationalmuseet i København i 1999. Siden 2009 bærer centret navnet: SILA – Arktisk Center ved Etnografisk Samling. Forskningen har fokus på arktisk arkæologi og tidlig historie. Centret har et nært samarbejde med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.

Se nærmere herom på adressen: www.natmus.dk