RENTEUDVIKLINGEN

Fastkurspolitikken over for euroen betyder, at udviklingen i Nationalbankens korte rentesatser normalt følger de korte renter i Europa, der bestemmes af Den Europæiske Centralbank (ECB).

 

Nationalbankens korte rente udtrykker, hvad det koster for private banker, herunder Grønlandsbanken, at låne penge i Nationalbanken. Disse renter er bestemmende for de renter, som privatkunder og virksomheder får på deres indlån og skal betale for udlån.

 

Figur 1

Nationalbankens korte rente

Kilde: Danmarks Nationalbank

 

Renten på lån, der skal tilbagebetales over mange år, den såkaldt lange rente, spiller en rolle for omkostningerne ved finansiering af boligkøb og store erhvervsinvesteringer. Obligationsrenten i Danmark læner sig op ad renter i euroområdet.

 

Figur 2

Renten på en 10-årig statsobligation

Kilde: Danmarks Nationalbank