REALKREDITVIRKSOMHED

Siden 1985 har danske realkreditinstitutter haft adgang til at yde lån med pant i fast ejendom i Grønland. De realkreditinstitutter, der er repræsenteret i Grønland, er Realkredit Danmark, Nykredit, DLR Realkredit og BRF Kredit.

 

Restgælden på realkreditlån fremgår af Figur 1. Størstedelen af udlånene, omkring 70 pct., sker til boliger i Nuuk, fordi flere og flere vælger at købe egen bolig frem for at leje eller fordi de omdanner andelsboliger til ejerboliger.

 

Figur 1

Restgæld på realkreditlån (pr. 30. september)

Kilde: Finanstilsynet

 

Links:

Se mere om realkreditinstitutter på følgende adresser: www.rd.dk, www.nykredit.dk, www.dlr.dk og www.brf.dk