PENGE- OG VALUTAPOLITIKKEN

Grønland indgår, ligesom Færøerne, i en mønt- og valutaunion med Danmark. Danmarks Nationalbank er ansvarlig for at føre pengepolitikken i unionen.

 

Målet for Nationalbankens pengepolitik er at sikre en stabil kurs på danske kr. i forhold til euro. Ankeret for valutakurspolitikken er den såkaldte centralkurs over for euro på 746,038 kr. pr. 100 euro. Der tillades udsving på +/- 2,25 pct. omkring centralkursen.

 

Udviklingen i den faktiske kronekurs over for euro fremgår af Figur 1.

 

Figur 1

Kursen på danske kroner over for euro

Kilde: Danmarks Nationalbank

 

Valutakursen på de øvrige valutaer i omverdenen, primært dollar, yen og pund, styres af markedskræfterne. Udviklingen i disse valutaer spiller en stor rolle for, hvilke priser Grønlands eksport af fx fisk og skaldyr kan sælges til i udlandet (konkurrence­evnen) og hvilke priser importen af fx olie kan købes til.

 

Figur 2

Indeks for kursen over for kroner i forhold til dollar, pund og yen

Kilde: Danmarks Nationalbank

 

Link:

Se mere om Danmarks Nationalbank og nationalbankens penge- og valutapolitik på denne hjemmeside: www.nationalbanken.dk