BANKVIRKSOMHED

Bankerne medvirker til at formidle de mange betalinger, der gennemføres af husholdninger og virksomheder i forbindelse med køb og salg af varer og tjenester og udbetaling af løn. Bankerne sikrer, at disse betalinger forløber gnidningsfrit.

 

Endvidere udbyder KNI A/S basale bankforretninger i de mindre byer og bygder og modtager tilskud hertil fra selvstyret.

 

GrønlandsBANKEN A/S er den eneste grønlandske full-service bank med hovedsæde i Nuuk og filialer i Sisimiut, Ilulissat, Qaqortoq og Maniitsoq.

 

Banknordik A/S, med hovedsæde i Tórshavn på Færøerne, er den eneste udenlandske bank, der har filialer i Grønland, nemlig i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat.

 

Mange privatpersoner og virksomheder har konti i udenlandske, først og fremmest danske banker.

 

I Figur 1 ses fordelingen af ind- og udlån på de ovennævnte hovedaktører.

 

Figur 1

Fordeling af ind- og udlån for private og erhvervsdrivende

Anm.: Siden 2002 kan der være sket forskydninger i markedsandelene mellem aktørerne. BankNordik A/S overtog Sparbank A/S i 2010.

Kilde: Selvstyrekommisionen 2003. Særudtræk udarbejdet af CSC Danmark A/S på baggrund af tal fra Told- og Skattestyrelsen samt Skattedirektoratet (2002).

Bankvirksomhed i Grønland er underlagt Finanstilsynets kontrol.

 

Figur 2

Gennemsnitlige rentesatser på ind- og udlån

Anm. Renterne er udtryk for bankens gennemsnitlige rente, dvs. renteindtægterne fra udlån divideret med de samlede udlån og renterne på indlån divideret med de samlede indlån.

Kilde: GrønlandsBANKEN

 

Links:

Se mere om KNI A/S på adressen: www.pilersuisoq.gl

Se mere om GrønlandsBANKEN på denne hjemmeside: www.banken.gl

Se nærmere om Banknordik på denne hjemmeside: www.banknordik.gl

Se mere om det danske finanstilsyn på denne hjemmeside: www.finanstilsynet.dk