Prisudviklingen

 

Forbrugerpriserne

Den årlige stigning i forbrugerpriserne fremgår af Figur 1. Der er flere detaljer om forbrugerpriserne i Tabel 7 og Tabel 8.

 

Set over en længere periode følger prisstigningerne i Grønland udviklingen i Danmark meget tæt, som det fremgår af Figur 2. Det skyldes naturligvis, at mange varer importeres derfra.

 

Figur 1

Årlig stigning i forbrugerprisindekset

Kilde: Grønlands Statistik

 

Figur 2

Årlig ændring i forbrugerpristallet for Danmark og Grønland

Kilde: Grønlands Statistik

 

Byggeomkostningsindekset

Udviklingen i omkostningerne ved boligbyggeri og detaljer om byggeomkostningerne fremgår af Tabel 9.