Tabel 14

Selvstyrets budgetter

 

 

R-06

R-07

R-08

R-09

FL-10

FL-11

BO-12

BO-13

BO-14

 

 

Mio. kr.

1

Indtægter

5.484

5.631

5.800

5.909

6.035

6.245

6.267

6.240

6.237

2

Driftsudgifter i alt

4.744

4.895

5.188

6.052

5.504

5.508

5.542

5.567

5.634

 

Driftsudgifter

2.462

2.618

2.789

2.973

3.066

2.778

2.796

2.804

2.875

 

Tilskud

1.532

1.516

1.588

2.229

1.571

1.840

1.852

1.871

1.868

 

Lovbundne udgifter

750

760

811

850

867

890

893

892

892

3

Driftsoverskud (1-2)

740

736

611

-142

531

737

725

674

603

4

Anlægsbudget

700

1.003

929

808

758

937

936

803

557

5

DAU-saldo (5-6)

40

-267

-318

-950

-227

-200

-211

-130

46

Anm.: R = Regnskab, FL = Finanslov, FLF = Finanslovsforslag, BO = Budgetoverslag, DAU = Drifts-, anlægs- og udlånsbudget.

Kilde: Landskassens regnskaber 2006-2009, Finansloven 2010 og 2011