Tabel 10

Kommunernes regnskaber

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

Mio. kr.

Indtægter i alt

2.866

2.966

3.009

3.147

3.236

3.412

Indkomst- og selskabsskat

1.598

1.729

1.674

1.764

1.803

1.860

Generelle tilskud og skatteudligning

1.144

1.127

1.198

981

1.359

1.474

Renteindtægter

57

46

36

307

23

24

Andre indtægter

67

65

100

95

51

55

Driftsudgifter i alt

2.452

2.604

2.684

2.815

2.841

3.198

Administration

504

507

505

501

545

557

Teknisk område

169

205

215

195

190

181

Arbejdsmarked og erhverv

65

79

89

128

150

136

Socialområdet

663

696

811

787

749

1.114

Undervisning og kultur

1.013

1.077

1.024

1.162

1.165

1.182

Forsyningsvirksomhed

38

40

41

43

41

27

Anlægsudgifter i alt

265

259

391

309

426

330

Administration

23

4

15

132

5

8

Teknisk område

49

68

81

53

65

95

Boligområdet

69

81

158

67

151

97

Arbejdsmarked og erhverv

23

13

1

1

9

0

Socialområdet

18

18

18

18

19

18

Undervisning og kultur

72

48

53

12

102

71

Forsyningsvirksomhed

4

1

1

2

10

11

Byggemodning

7

27

65

26

65

29

Drifts- og anlægsudgifter

2.716

2.863

3.076

3.125

3.266

3.528

Drifts- og anlægsoverskud

149

102

-67

23

-30

-116

Anm. Tal for 2010 og 2011 er budgettal.

Kilde: KANUKOKA