UDVIKLINGEN I DE OFFENTLIGE FINANSER

Konjunkturudviklingen har stor indflydelse på de offentlige finanser. Højkonjunktur betyder, at udgifter til fx dagpenge falder, samtidig med at overskuddet fra skatter og afgifter vokser. Det modsatte er tilfældet ved lavkonjunktur. I Figur 1 vises udviklingen i det offentlige over- og underskud.

 

Figur

Det offentlige overskud

Kilde: Grønlands Statistik