FINANSIERING AF DE OFFENTLIGE UDGIFTER

Finansieringen af de offentlige udgifter sker gennem bloktilskud fra den danske stat samt skatter og afgifter. Af figur 1 fremgår det offentlige indtægt fra skatter og afgifter. Skattetrykket beregnes som summen af skatter og afgifter i forhold til BNP. Skattetrykket har været nogenlunde konstant siden 1986.

 

Figur 1

Skatter og afgifter

Kilde: Grønlands Statistik

 

Skattestrukturen har ikke ændret sig meget siden 1986, som det fremgår af Figur 2. De løbende indkomstskatter er langt den største post, fulgt af produktions- og importskatter.

 

Figur 2

Fordeling af skatter og afgifter

Kilde: Grønlands Statistik

 

Det årlige bloktilskud fra den danske stat udgør 3,5 mia. kr. i 2011. Det svarer til cirka 40 pct. af de samlede offentlige indtægter. I henhold til selvstyreaftalen, der trådte i kraft i 2009, er dette beløb fremover fastlåst, indtil Grønland opnår indtægter fra olie eller mineraler.