ENERGI

Grønland er afhængig af import af olie, benzin mv. til fremstilling af energi. Siden 1990'erne er brugen af vedvarende energi til produktion af lys og varme imidlertid steget med vandkraft som den vigtigste energikilde. I dag udgør vedvarende energi 8 pct. af det samlede energiforbrug.