Forskning med videre

Forskning anses i dag som en væsentlig drivkraft i udviklingen af et samfunds vækst og velfærd. EU-landene bestræber sig på, at de samlede udgifter til forskning og udvikling skal op på én pct. af bruttonationalproduktet. Grønland har ikke forpligtet sig til et sådant mål, men har en formuleret politik for udviklingen i forskningsaktiviteterne.

Forskning i Grønland kan opdeles i to brede kategorier; forskning i Grønlands samfundsmæssige og økonomiske udvikling og grundforskning af europæisk eller global interesse.