UDDANNELSE

Formålet med det grønlandske uddannelsessystem er at give unge en uddannelse, der kan danne grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, bidrage til deres personlige udvikling og give dem en forståelse af samfundet og dets udvikling.

Da Grønlands Hjemmestyre i 1981 overtog erhvervsuddannelsesområdet, blev det politisk besluttet, at alle erhvervsmæssige grunduddannelser så vidt muligt skulle gennemføres i Grønland.

I løbet af 1980’erne foregik der en overførsel af uddannelsespladser inden for alle hovederhvervsområder. Praktik og skoleuddannelse foregår nu i Grønland.

Der er brancheskoler i Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat og et antal regionale skoler på vestkysten.

En del uddannelser skal stadig tages uden for Grønland. Det gælder både for enkelte af de erhvervsfaglige grunduddannelser og for nogle af de korte og længere videregående uddannelser.

For at påbegynde en erhvervsfaglig grunduddannelse skal eleven indgå aftale med et lærested om læreplads. Hovedparten af grunduddannelserne inden for erhvervsuddannelsessystemet fungerer som såkaldte vekseluddannelser, hvor eleven veksler mellem praktik og teori på de centrale brancheskoler. På handels- og kontorområdet foregår undervisningen i de to første uddannelsesår både på handelsskolerne og på de regionale skoler.

Endvidere er der sket en udvikling på kursusområdet, hvor brancheskolerne i stigende omfang gennemfører efteruddannelseskurser, både som enkeltstående kurser og som modulopbyggede kompetencegivende kurser som fx mine- og entreprenøruddannelsen samt Alloriarneq (HK-efteruddannelse).