Personer under uddannelse 30. juni 2009

I Oversigt 1 vises antallet af personer, der var i gang med en uddannelse.

 

Oversigt 1

Aktive uddannelsesforløb efter uddannelsesretning og startår

 

0. I alt

2004

2005

2006

2007

2008

2009

I alt

2.300

21

48

238

408

645

940

Faglige grunduddannelser i alt

1384

4

24

142

242

398

574

Jern & Metal

326

-

3

41

76

90

116

Bygge og Anlæg

251

-

3

32

46

78

92

Handel og kontor

382

4

14

50

68

109

137

Levnedsmiddel

138

-

2

9

32

30

65

Søfart og fiskeri

35

-

-

-

1

-

34

Landbrug m.v.

14

-

-

-

3

5

6

Social og Sundhed

200

-

-

-

9

80

111

Grafiske fag

20

-

2

4

3

3

8

Servicefag

18

-

-

6

4

3

5

Kortere videregående uddannelser i alt

502

4

5

64

83

160

186

Læreruddannelser

177

1

1

35

35

57

48

Pædagogiske uddannelser

58

-

-

3

14

15

26

Sociale uddannelser

31

1

2

5

6

9

8

Sundhedsuddannelser

79

-

1

18

15

21

24

Levnedsmiddeluddannelser

9

-

1

-

-

4

4

Handel, turisme mv.

86

-

-

1

7

32

46

Mellemtekniske uddannelser

27

-

-

2

3

9

13

Fiskeritekniske uddannelser

1

-

-

-

-

-

1

Trafik, kommunikation og navigation

14

1

-

-

-

6

7

Kunst, kultur og medier

20

1

-

-

3

7

9

Videregående uddannelser i alt

408

13

19

32

83

85

176

 

1

-

-

-

-

1

-

Humanistiske uddannelser

123

2

4

8

22

28

59

Teologi

11

-

-

4

-

2

5

Idræt

2

-

1

-

-

-

1

Psykologi

26

-

2

4

6

4

10

Samfundsvidenskabelige uddannelser

117

5

6

5

27

31

43

Naturvidenskabelige uddannelser

18

1

-

1

6

2

8

Medicin

22

2

-

2

4

3

11

Farmaceuthøjskolen

-

-

-

-

-

-

-

Andre universitetsuddannelser

67

3

6

4

16

13

25

Handelshøjskoleuddannelser

8

-

-

1

1

-

6

Landbohøjskole

1

-

-

-

1

-

-

Arkitektskole

4

-

-

1

-

-

3

Tandlægehøjskole

8

-

-

2

-

1

5

Øvrige uddannelser i alt

6

-

-

-

-

2

4

Øvrige uddannelser

6

-

-

-

-

2

4

Kilde: Grønlands Statistik