Penge- og kapitalmarked

Grønland er en meget åben økonomi med frie kapitalbevægelser. Det betyder, at økonomien er meget afhængig af den internationale udvikling og tendenserne til globalisering. Det gælder ikke mindst på det finansielle område, hvor finansmarkederne knyttes mere og mere sammen.

Penge- og kapitalmarkedet består af mange delmarkeder, hvor der udbydes og efterspørges forskellige finansielle produkter. Bankerne giver mulighed for at indskyde penge på forskellige vilkår. Samtidig yder bankerne lån til privatkunder og til erhvervsmæssige formål.

Finansiering af køb af fast ejendom sker overvejende ved at optage realkreditlån med en løbetid på mellem 10 og 30 år. Endelig spiller det offentlige en rolle ved at fremskaffe kapital til erhvervene, først og fremmest til fiskeri og landbrug, men også i forbindelse med finansiering af boliger.