Indkomster, forbrug og priser

Formålet med at beskrive indkomster, forbrug og priser er at give et overblik over niveauet og udviklingen i indkomsterne, forbruget og priserne på varer og tjenester. Der er en sammenhæng mellem disse faktorer, og de beskrives derfor også i sammenhæng.

Efter at der er betalt skat giver indkomsterne mulighed for forbrug; indkomsterne erhverves først og fremmest gennem beskæftigelsen på arbejdsmarkedet.

Skattesystemets indretning betyder en omfordeling af indkomsterne, så forbrugsmulighederne mellem forskellige indkomstgrupper udjævnes.

Endelig spiller prisniveauet og udviklingen i dette - inflationen - en vigtig rolle for indkomsternes købekraft.