Tabel 1

Bruttofaktorindkomst, bruttonationalprodukt og bruttonationalindkomst

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1 Aflønning af ansatte 1)

6.266

6.452

6.896

7.098

7.312

7.600

7.909

8.101

8.446

8.752

2 Bruttooverskud af produktionen 2)

1.453

1.450

1.664

1.911

1.909

1.795

1.888

1.970

2.096

2.172

3 BFI (1+2)

7.720

7.902

8.560

9.009

9.222

9.395

9.797

10.071

10.542

10.924

4 Produktions- og importskatter

628

669

687

672

655

595

628

665

658

692

5 Subsidier

643

678

619

647

654

593

570

624

564

553

6 BNP (3+4 -5)

7.705

7.893

8.627

9.033

9.223

9.397

9.855

10.112

10.636

11.063

7 Overførlser til Danmark og øvrige udland 3)

200

200

200

242

242

242

242

242

242

242

BNI (6 -7)

7.505

7.693

8.427

8.791

8.981

9.155

9.613

9.870

10.394

10.821

9 Statens udgifter 4)

3.189

3.248

3.302

3.393

3.474

3.638

3.607

3.662

3.766

3.866

  Heraf bloktilskud

2.575

2.654

2.725

2.793

2.877

2.952

3.006

3.069

3.120

3.202

10 Disponibel BNI (8+9)

10.694

10.942

11.741

12.185

12.455

12.793

13.222

13.531

14.160

14.687

11 Forbrug i offentlig forvaltning og service 4)

4.154

4.337

4.530

4.754

5.098

5.237

5.319

5.226

5.568

5.941

12 Bruttoopsparing i offentlig forvaltning og service 4)

730

780

940

1.138

731

786

808

1.022

967

856

13 BNP indekseret i 1981-priser

131,2

133,0

142,4

144,2

145,3

144,6

146,1

147,5

151,5

152,9

14 BNP-vækstrate, 1981-priser 5)

7,8

1,4

7,1

1,3

(1,0)

(0,3)

2,6

1,0

2,6

1,0

15 BNP pr. indbygger i kr. 6)

137.406

140.704

153.647

160.306

163.056

165.542

173.171

179.333

179.333

193.345

16 Deflator 7)

207

209

214

221

228

233

238

242

248

255

17 Middelfolketal

56.082

56.106

56.185

56.394

56.609

56.765

56.912

56.935

56.775

56.500

Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Tal vedr. pkt. 4, 9, 11 og 12 for 1995-1997 fra offentlige finanser. Tal for pkt. 13, 14 og 15 for 1995-2003 er korrigeret i forhold til tidligere opgørelser.

Noter: 1) Beregnet ud fra skattestatistikken. 2) Beregnet ud fra skattestatistikken og delvist skønnet vedr. boligudnyttelse. 3) Fra 1996-2000 skønnet på grund af manglende betalingsbalanceopgørelse. For årene 2001-2002 er anvendt samme skøn, som selvstyrekommissionens beregnede i arbejdspapiret 'Pengestrømme mellem Grønland og Danmark' på baggrund af 2001-data. Under antagelse af, at de væsentligste finansielle transaktioner finder sted mellem Grønland og Danmark. 4) Inkl. udgifter til fiskeriinspektionsskibe. Bruttoopsparingen er revideret i forhold til 1997. 1981=100. 5) Pct./år. 6) Løbende priser og afrundet til hele hundreder. 7) Forbrugerprisindeks, årets gennemsnit.

Kilde: Grønlands Statistik