Tabel 1

Husdyrbestanden

 

                         Besætninger             

 

                            Antal dyr                        

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

                                                         Får, lam og væddere                                                   

I alt

54

51

51

50

51

48

 

19.259

20.383

21.317

20.963

21.704

20.494

1-50

4

2

2

1

2

3

 

67

30

87

3

7

20

51-100

3

2

1

2

1

2

 

169

134

72

144

69

147

101-200

4

1

1

1

1

2

 

660

160

160

160

193

371

201-300

7

7

5

5

7

4

 

1.696

1.725

1.184

1.262

1.808

983

301-400

11

11

13

13

13

10

 

3.857

3.834

4.486

4.551

4.554

3.463

401-500

13

14

14

13

8

13

 

5.659

6.143

6.260

5.770

3.523

5.897

501-700

10

13

13

13

17

14

 

5.687

7.610

7.575

7.565

9.994

8.145

701-1.000

2

1

2

2

2

2

 

1.464

747

1.493

1.508

1.556

1.473

 

                                                           Heraf i kommuner                                                      

Nanortalik

9

6

6

6

8

8

 

2.215

2.302

2.471

2.471

2.497

2.592

Qaqortoq

12

13

13

12

11

10

 

3.906

4.146

4.266

4.266

4.517

3.880

Narsaq

29

28

29

29

28

27

 

12.713

13.402

14.066

14.066

14.189

13.764

Paamiut

2

2

2

2

2

2

 

252

290

291

291

262

255

Nuuk

2

2

2

2

2

1

 

173

243

229

229

239

3

 

                                                             Øvrige husdyr                                                         

Heste

30

34

36

40

40

39

 

162

172

202

202

216

203

Bier

4

4

5

5

4

3

 

15

16

13

13

10

10

Høns

21

20

17

19

16

18

 

135

146

147

147

152

148

Køer

4

4

3

4

5

5

 

16

17

20

20

42

49

Tamme rensdyr

2

2

2

2

2

2

 

3.100

3.100

3.100

3.100

2.441

 

Anm.: Tallene angiver bestanden ved årets udgang. Tallene bygger delvist på skøn.
Kilde: Konsulenttjenesten for Landbrug