Fiskerflåden

Den grønlandske flåde af fiskefartøjer er opbygget siden 1960'erne. I 2006 bestod flåden af 863 fartøjer. Der findes derudover mellem 3.000 og 5.000 joller, hvoraf en del bruges til fiskeri og fangst, og en del er tilknyttet fiskerkuttere ved bundgarnsfiskeri og lignende fiskeri.

Den havgående flåde omfatter en række større fartøjer over 75 BRT/120 BT, der fisker udenfor tresømilegrænsen. De fleste større fartøjer har kapacitet til at bearbejde fangsten ombord. Som det fremgår af Tabel 6, er den havgående flåde koncentreret omkring Midtgrønland.

Den kystnære flåde omfatter fartøjer under 75 BRT/120 BT, der fisker inden for tresømilegrænsen. De små fartøjer under 10 BRT findes fortrinsvis i Nordgrønland, hvor de primært indgår i fiskeriet efter hellefisk.

Fiskerflåden ejes af private. Trawlere, der er ejet af Royal Greenland A/S, er dog indirekte offentligt ejede, da Royal Greenland ejes 100 pct. af Grønlands Hjemmestyre/Selvstyre. En stor del af den kystnære flåde finansieres gennem erhvervsstøttelån (ESU-lån).

Den havgående flåde er finansieret via banker, udenlandske skibskreditordninger med videre. Tidligere blev udbygningen af den udenskærs fiskerflåde finansieret via garantier fra landskassen, men denne praksis er ophørt.