REVALIDERING

Siden 2002 har revalidering kunnet tilbydes til personer mellem 18 og 62 år, der ikke kan opnå beskæftigelse eller uddannelse på normale vilkår. Det handler om personer, hvis evne til at arbejde er nedsat på grund af helbredsforhold eller på grund af sociale årsager.

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at revalidenden kan fastholdes på eller komme tilbage til arbejdsmarkedet. Revalidering kan også bestå af uddannelse, omskoling eller kurser.

Under revalideringen udbetales en revalideringsydelse, svarende til 70 pct. af mindstelønnen efter SIK's overenskomst for ikke faglærte arbejdere.

Der kan også ydes et tilskud til lønnen på mellem 20 og 80 pct. af udgiften til løn til virksomheden, hvor revalidenden er beskæftiget.

Revalideringsperioden kan som udgangspunkt ikke overstige to år, men under særlige forhold kan perioden forlænges.

Personer, der har varige begrænsninger i forhold til at arbejde, har mulighed for at blive ansat i fleksjob med løntilskud, hvis de ikke får social pension og mulighederne for revalidering er udtømt.

 

Link:

Se mere om revalidering på adressen: www.nanoq.gl.