ARBEJDSSTYRKEN

Arbejdsstyrken defineres som den del af befolkningen, der enten er beskæftiget eller som ønsker job, og som inden for kort tid er i stand til at tiltræde et nyt job.

 

Potentiel arbejdsstyrke

Da man ikke ved hvor mange, der ønsker sig et job, og som inden for kort tid er i stand til at tiltræde et nyt job, benytter man i arbejdsmarkedsstatistikken begrebet "den potentielle arbejdsstyrke", der i Grønland defineres som alle personer fra 15-62 år, idet personerne frem til 2008 havde mulighed for at gå på alderspension, når de fyldte 63 år. Fra og med 2009 omfatter den potentielle arbejdsstyrke alle personer fra 15-63 år, idet pensions­alderen sættes op med et år ad gangen frem til 2010, hvor pensionsalderen er 65 år.

I ledighedsstatistikken afgrænses den potentielle arbejdsstyrke yderligere, idet man her ser bort fra personer, der ikke er født i Grønland. Det skyldes, at der blandt de registrerede ledige kun er få, som er født uden for Grønland.

I princippet opgøres ledigheden i såvel byer som bygder, men det har i de senere år vist sig at være vanskeligt at få pålidelige data om ledigheden i bygderne. Derfor foreligger der kun opgørelser af ledigheden blandt gruppen af personer der er født i Grønland og boende i byer i alderen fra 15 år og op til alderen for mulig overgang til alderspension.

Dette medfører, at den reelle arbejdsstyrke er noget lavere end den potentielle arbejdsstyrke, idet der i sidstnævnte gruppe indgår personer, der reelt ikke kan eller ikke er interesseret i at begynde et arbejde med det samme. Det gælder bl.a. unge under uddannelse, mødre på barselsorlov og personer på førtidspension.

 

Oversigt 1

Den potentielle arbejdsstyrke 1996-2009

Alder

År

Født i Grønland

Født i Grønland og bosat i by

Født udenfor Grønland

Potentiel arbejdsstyrke

15-59

1996

30.259

24.488

6.038

36.297

15-59

1997

30.370

24.563

5.943

36.313

15-59

1998

30.540

24.751

5.832

36.372

15-59

1999

30.630

24.911

5.709

36.339

15-62

2000

31.627

25.751

5.857

37.484

15-62

2001

31.981

26.167

5.672

37.653

15-62

2002

32.206

26.402

5.785

37.991

15-62

2003

32.447

26.662

5.734

38.181

15-62

2004

32.708

27.014

5.765

38.473

15-62

2005

33.059

27.352

5.650

38.709

15-62

2006

33.293

27.595

5.403

38.696

15-62

2007

33.505

27.852

5.147

38.652

15-62

2008

33.634

28.081

4.992

38.626

15-63

2009

34.024

28.524

5.031

39.055

Bemærkning: For 2009 er aldersgrænsen 64 år, mens den fra og med 2010 stiger til 65 år.

Kilde: Grønlands Statistik