Grønlands Selvstyre står som aktionær for en række aktieselskaber. Selvstyret er eneejer af to tredjedele af selskaberne.

 

Ejerforhold og noter

 

Royal Greenland A/S

Royal Greenland er verdens største udbyder af koldtvandsrejer og er en af verdens førende koncerner indenfor fiskeri, forædling, produktion og markedsføring og distribution af seafood-produkter.

Se mere om selskabet på adressen: www.royalgreenland.com

 

Arctic Umiaq Line A/S

Selskabet udfører passagersejlads i grønlandske farvande. Arctic Umiaq Line A/S blev grundlagt i 1774 og er i dag ejet af Air Greenland A/S og Royal Arctic Line A/S.

Se nærmere om selskabet på adressen: www.aul.gl

 

A/S Boligselskabet INI

Boligselskabet blev etableret i 1995 for at sikre en effektiv drift af hjemmestyrets og kommunernes boliger.

Se mere om selskabet på adressen: www.ini.gl

 

Great Greenland A/S

Great Greenland A/S indhandler sælskind fra grønlandske fangere over hele Grønland og giver dermed fangere en mulighed for at afsætte deres fangst til attraktive priser. Selskabet producerer pelse og sælskindsprodukter, primært til eksport.

I 2002 blev den tidligere nettostyrede virksomhed fusioneret med aktieselskabet Great Greenland A/S under sidstnævnte selskabs navn.

Se mere om selskabet på adressen: www.greatgreenland.com

 

Erhvervsudviklingsselskabet Greenland Tourism- and Business Council A/S

Selskabet er det tidligere Greenland Tourism A/S (Grønlands Turistråd). Selskabet yder nu også rådgivning til de landbaserede erhverv.

Se mere om selskabet på adressen: www.greenland.com

 

Grønlandshavnens Ejendomme A/S

Virksomheden holder til på Grønlandshavnen i Aalborg.

 

KNI A/S

Tidligere bestod KNI af KNI Pilersuisoq A/S og KNI Pisiffik A/S. i 2002 fusionerede det tidligere datterselskab KNI Pilersuisoq A/S med moderselskabet KNI A/S med sidstnævnte navn som det fortsættende selskabsnavn.

NUKA A/S med tilhørende datterselskab, slagteriet Neqi A/S, blev i 2005 overdraget til KNI A/S. NUKA A/S har siden skiftet navn til Arctic Greenfood A/S.

Se mere om selskaberne på adressen: www.pilersuisoq.gl og nedenfor.

 

Pisiffik A/S

KNI Pisiffik hedder nu Pissiffik A/S. Pisiffik er Grønlands største privatejede detailvirksomhed. Kæden består af 36 supermarkeder, nærbutikker og specialforretninger i Grønlands seks største byer.

Foruden 10 store Pisiffik supermarkeder, omfatter Pisiffik koncepterne Spar, Jysk, IDEmøbler, Pisattat, og Torrak Fashion.

Pisiffik ejes af detailhandelskoncernen Dagrofa (hovedaktionær), af et bredt udsnit af Pisiffiks medarbejdere samt af Grønlands Selvstyre.

Se mere om KNI A/S på adressen: www.pisiffik.gl

 

Arctic Greenfood A/S

Arctic Greenfood A/S, tidligere NUKA A/S, producerer fiskeprodukter til hjemmemarkedet og eksport. Datterselskabet Neqi A/S i Narsaq slagter og bearbejder lamme-, moskus og rensdyrkød.

Se mere om selskaberne på adresserne: www.arcticfood.gl og www.kni.gl

 

NunaMinerals A/S

NunaMinerals A/S er det førende selskab inden for mineralefterforskning i Grønland. Selskabet udvikler og udnytter Grønlands mineralressourcer for at opbygge en lønsom virksomhed med indtægter fra medejerskab i miner, royalties fra minedrift samt fra salg af projekter.

Se mere om efterforskningsselskabet på adressen: www.nunaminerals.com

 

Greenland Venture A/S

Greenland Venture A/S skaffer risikovillig og langsigtet kapital, specielt til virksomhedernes planlægnings- og udviklingsfase. Ventureselskabet opererer på kommerciel basis.

Se nærmere om Greenland Venture A/S på adressen: www.venture.gl