Boliger generelt

Størstedelen af boligerne i Grønland ejes af det offentlige, og udviklingen på boligmarkedet sker først og fremmest på baggrund af politiske beslutninger. En betydelig del af boligmassen er lejeboliger.

Det er en politisk målsætning at øge andelen af andels- og ejerboliger, hvad man mener vil fremme den private opsparing til gavn for samfundsøkonomien.

Siden 1990 har det være muligt at opføre andelsboliger i såvel bygder som byer.

Naalakkersuisut tilskynder til oprettelse af ejerboligforeninger. Siden 2009 er adskillige andelsboligforeninger blevet omdannet til ejerboligforeninger.

 

En stor del af den offentligt ejede boligmasse er ikke ordentligt vedligeholdt og står i de kommende år over for renovering.