Størrelse og vækst

Der bor 56.452 personer i Grønland (pr 1. januar 2010), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem de seneste 20 år. Igennem de 20 år har folketallet været svagt stigende på nær perioden 2005 til 2009, hvor folketallet faldt. Fra 2009 til 2010 steg folketallet med 258 personer.

                

Oversigt 1

Befolkningen efter fødested 1980-2010

 

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

I alt ........

49.773

52.940

55.558

55.732

56.107

56.969

56.452

Født i Grønland

40.947

43.587

46.142

48.412

49.355

50.272

50.226

Andel født i Grønland ....

0,82

0,82

0,83

0,87

0,88

0,88

0,89

http://bank.stat.gl/bedst1

Kilde: Grønlands Statistik

 

Befolkningens størrelse og udvikling over tid forklares med ændringer i antal levendefødte, antal døde, indvandrede og udvandrede. I figur 1 vises samspillet mellem den årlige befolkningstilvækst, fødselsoverskuddet samt nettovandringer. Det fremgår at det typisk er fødselsoverskud og indvandringsunderskud som bidrager til en positiv årlig befolkningsvækst.

 

Figur 1

Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandringer

http://bank.stat.gl/bedsat1

Kilde: Grønlands Statistik

 

Fødselsoverskuddet var særligt højt i begyndelsen af 1960’erne på grund af en særdeles høj fertilitet. Indenfor få år blev fertilitetsniveauet halveret, og fødselsårgangene blev tilsvarende halveret. Man taler om ’de store årgange’ fra 1960’erne. Disse årgange er omkring dobbelt så store som årgangene i 10-årene før og efter. De store årgange har siden givet anledning til voldsomme svingninger i befolkningens aldersfordeling og de ses fortsat tydeligt i en befolkningspyramide. I 2010 er de mellem 40 og 50 år.

 

Figur 2

Befolkningspyramide 2010

http://bank.stat.gl/bedst1

Kilde: Grønlands Statistik