Tabel 1

Årsager til afvisning af klager hos Ombudsmanden for Inatsisartut

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

I alt

71

62

53

53

93

92

99

63

69

48

61

Klagen var for sent indgivet

11

5

5

1

10

5

10

3

3

4

6

Klagen angik domme eller dommeres embedsførelse

-

1

3

1

1

3

1

2

1

1

-

Klagen angik rigsmyndigheder

1

2

1

-

3

4

4

2

4

-

5

Klagen angik private

4

2

-

5

6

4

3

2

4

2

1

Klagen kunne indbringes for højere administrativ myndighed

12

17

21

16

16

22

20

18

28

14

17

Klagen angik et selskab ejet af Grønlands Hjemmestyre / Selvstyre

2

-

-

-

1

1

1

1

-

1

-

Klagen blev tilbagekaldt

10

9

3

5

10

7

7

8

3

-

-

Forespørgsler

4

2

-

2

1

-

6

1

-

-

1

Klagers krav imødekommet

5

7

2

-

12

Inhabilitet

-

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

Andet

27

24

20

23

45

43

41

19

24

26

19

Kilde: Ombudsmanden for Inatsisartut