Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2023

Det samlede forbrugerprisindeks for 1. januar 2023 steg 2,7 pct. i forhold til samme dato sidste år. Det var særligt stigninger indenfor varegruppen Fødevarer, herunder mejerivarer, der trak prisudviklingen opad. Således var den løbende 12 måneders stigning for henholdsvis kategorierne mælk, fløde, ost, æg og smør, margarine m.v. på 6,7 pct. og 15,1 pct. Generelt var der dog prisstigninger indenfor alle kategorier.

 

Det er vigtigt at holde sig for øje at forbrugerprisindekset er vægtet efter en gennemsnitlig forbrugers samlede forbrug. Se tabel 1 for vægtningen. Dermed vil alle prisændringer på de enkelte varegrupper ikke have lige stor betydning for det samlede prisindeks, endvidere betyder det også at den enkelte forbruger kan opleve prisændringerne forskelligt alt efter hvordan forbrugerens eget forbrugsmønster er.

 

Det er ligeledes vigtigt at gøre opmærksom på at indekset er et statisk billede af hvordan priserne er henholdsvis 1. januar og 1. juli, og derigennem hvordan priserne har ændret sig i den mellemliggende periode. Denne publikation tager udgangspunkt i priserne pr. 1. januar 2023 og har således ikke de prisændringer der er kommet i perioden mellem 1. januar og udgivelsen af denne publikation.

 

De procentvise stigninger pr. løbende 12 måneder er angivet i figur 1.

 

Figur 1. Forbrugerpriser, procentvise stigninger pr. løbende 12 måneder, januar 2019 - januar 2023

Kilde: http://bank.stat.gl/PRDPRISV

 

Halvårlig udvikling i forbrugerpriserne

Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden juli 2022 til januar 2023 steget med 0,9 pct. De halvårlige ændringer i procent i forbrugerpriserne fra januar 2019 – januar 2023 er angivet i figur 2.

 

Figur 2. Forbrugerpriser, halvårlige ændringer i pct., januar 2019 - januar 2023

Kilde: http://bank.stat.gl/PRDPRISV

 

De enkelte varegruppers bidrag

Udviklingen i forbrugerpriserne for samtlige varer og tjenester sker efter de underliggende varegruppers udvikling.

 

Den største positive ændring til forbrugerprisindekset kom fra varegruppen Fødevarer.

 

Figur 3. Vækstbidrag til forbrugerprisindekset i perioden januar 2022 til januar 2023, pct. point.

Kilde: http://bank.stat.gl/PRDPRISV

Anm: Vækstbidraget viser hvor meget undergrupperne bidrager til ændringen i forbrugerprisindekset. Dette afhænger af både prisændring og vægtning.