Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2022

Det samlede forbrugerprisindeks for 1. januar 2022 steg godt 0,2 pct. i forhold til samme dato sidste år. Det var særligt stigninger indenfor varegruppen Fødevarer og Fritid og Kultur, der trak prisudviklingen i en positiv retning. Derimod bidrog varegruppen Bolig negativt til indekset og holdt dermed indeksets samlede ændring nede.

 

I modsætning til Danmark og Europa så Grønland særligt et fald i varegruppen  Brændsel, el, gas og varme hvor Grønland oplevede et fald på godt 9 pct. i perioden 1. Januar 2021 til 1. Januar 2022. Dette har dermed været med til at trække Grønlands prisstigninger i en modsat retning i forhold til Danmark og Europa i samme periode. Fødevarer steg i samme periode knapt 2 pct. Og fulgte således i højere grad de danske stigninger i fødevarer.

 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på at indekset er et statisk billede af hvordan priserne er 1. Januar og 1. Juli, og derigennem hvordan priserne har ændret sig i den mellemliggende periode. Denne publikation tager udgangspunkt i priserne pr. 1. Januar 2022 og har således ikke de prisstigninger der er kommet i perioden efter, som følge af usikkerhed på markederne.

 

De procentvise stigninger pr. løbende 12 måneder er angivet i figur 1.

 

Figur 1. Forbrugerpriser, procentvise stigninger pr. løbende 12 måneder, januar 2018 - januar 2022

Kilde: https://bank.stat.gl/PRDPRISV

 

Halvårlig udvikling i forbrugerpriserne

Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden juli 2021 til januar 2022 steget med godt 0,3 pct. De halvårlige ændringer i procent i forbrugerpriserne fra januar 2018 – januar 2022 er angivet i figur 2.

 

Figur 2. Forbrugerpriser, halvårlige ændringer i pct., januar 2018 - januar 2022

Kilde: https://bank.stat.gl/PRDPRISV

 

De enkelte varegruppers bidrag

Udviklingen i forbrugerpriserne for samtlige varer og tjenester sker efter de underliggende varegruppers udvikling.

 

Varegruppen Bolig bidrog med den største negative ændring til forbrugerprisindekset i perioden januar 2021-januar 2022. Den største positive ændring til forbrugerprisindekset kom fra varegruppen Fødevarer.

 

Figur 3. Vækstbidrag til forbrugerprisindekset i perioden januar 2021 til januar 2022, pct. point.

Kilde: https://bank.stat.gl/PRDPRISV

Anm: Vækstbidraget viser hvor meget undergrupperne bidrager til ændringen i forbrugerprisindekset. Dette afhænger af både prisændring og vægtning.