Forbrugerpristallene pr. 1. juli 2021

Forbrugerpriserne faldt med 0,2 pct. i perioden fra juli 2020 til juli 2021. De procentvise stigninger pr. løbende 12 måneder er angivet i figur 1.

 

Særligt lavere priser på brændstof og olie holdt indekset nede.

 

Figur 1. Forbrugerpriser, procentvise stigninger pr. løbende 12 måneder, juli 2017 - juli 2021

Kilde: https://bank.stat.gl/PRDPRISV

 

Halvårlig udvikling i forbrugerpriserne

Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2021 til juli 2021 faldet med 0,1 pct. De halvårlige ændringer i procent i forbrugerpriserne fra juli 2017 – juli 2021 er angivet i figur 2.

 

Figur 2. Forbrugerpriser, halvårlige ændringer i pct., juli 2017 - juli 2021

Kilde: https://bank.stat.gl/PRDPRISV

 

De enkelte varegruppers bidrag

Udviklingen i forbrugerpriserne for samtlige varer og tjenester sker efter de underliggende varegruppers udvikling.

 

Varegruppen Fritid og kultur bidrog med den største positive ændring til forbrugerprisindekset i perioden juli 2020 til juli 2021. Varegruppen Bolig bidrog med den største negative ændring i samme periode.

 

Figur 3. Vækstbidrag til forbrugerprisindekset i perioden juli 2020 til juli 2021, pct. point.

Kilde: https://bank.stat.gl/PRDPRISV

Anm: Vækstbidraget viser hvor meget undergrupperne bidrager til ændringen i forbrugerprisindekset. Dette afhænger af både prisændring og vægtning.