Indledning

Byggeomkostningsindekset måler udviklingen i omkostningerne ved opførelse af boligbyggeri i Grønland. Indekset bruges primært til at følge udviklingen i inflationen inden for byggeriet og til regulering af byggekontrakter.

 

Publikation dækker perioden frem til 1. januar 2020. Ved beregningen af indekset pr. 1. juli 2013 blev der implementeret et nyt vægtgrundlag, som tager udgangspunkt i en bygningstype, der er mere repræsentativ for det grønlandske byggeri.

 

Statistikbanken

I statistikbanken er der mulighed for at lave særudtræk af statistikken ved at kombinere variablerne enhed, faggruppe, omkostningstype og tid. En grønlandsk, dansk og engelsk version af statistikken er tilgængelig.