Kort om Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2017

Byggeomkostningsindekset måler udviklingen i omkostningerne ved opførelse af boligbyggeri i Grønland. Indekset bruges primært til at følge udviklingen i inflationen indenfor byggeriet og til regulering af byggekontrakter.

 

Publika­tion dækker perioden frem til 1. januar 2017. Ved beregningen af indekset pr. 1. juli 2013 blev der implementeret et nyt vægtgrundlag, som tager udgangspunkt i en bygningstype, der er mere repræsentativ for det grønlandske byggeri.

 

Publikationens struktur

I afsnit 2 og 3 gennemgås publikationen, hvor det fokuserer udelukkende på byggeri af boliger og præsenterer tabeller med et overblik over udviklingen i perioden. Herefter gennemgås datagrundlaget og meto­diske problemstillinger i afsnit 4.

 

Statistikbanken

I statistikbanken er der mulighed for at lave særudtræk af statistikken ved at kombinere variablerne faggruppe, omkostningstype og tid. En grønlandsk, dansk og engelsk version af statistikken er tilgængelig.