Forbrugerpriserne steg med 0,1 pct. i det seneste halve år

Det seneste halve år, i perioden juli 2016 til januar 2017 steg forbrugerpriserne med 0,1 pct. Hvilket er den laveste stigning de seneste 5 år.

 

De største prisstigninger er sket i varegrupperne: Kød, kødvarer (f.eks. oksekød, svinekød og oksestege) som steg med 3,5 pct. Transport (f.eks. flybilletter, skibsbilletter og biler) som steg med 2 pct., og Frugt (herunder rosiner og frugt på konserves) som steg med 1,9 pct.. Der er også enkelte varegrupper, hvor der har været et prisfald. De største prisfald er sket i varegruppen, Bolig -1,6 pct., og Boligudstyr, husholdningstjenester -1,3 pct. og Telefon, porto (kommunikation) på -1,1. pct.

 

Prisændringer i varegrupperne påvirker den samlede prisstigning forskelligt. De varegrupper, der havde den største påvirkning på de samlede prisstigning var, Kød, kødvarer der påvirkede prisindekset med 0,19 procentpoint, Transport med 0,13 procentpoint og Andre vare og tjenester med 0,12 procentpoint. Den nedadgående prisændring er et prisfald på varme, og husleje som betyder at varegruppen Bolig påvirkede prisindekset med -0,38 procentpoint.

 

Den årlige prisudvikling

Den årlige stigning i forbrugerpriserne var på 0,3 pct. for januar perioden. Stigningen var lavere end den årlige stigning året før, prisændringen var her på 1,2 pct.

 

Forbrugerpriserne, procentvise stigninger pr. løbende 12 måneder

 

Reguleringspristallet

Stigningen i reguleringspristallet er den samme som i forbrugerprisindekset. Reguleringspristallet steg i perioden juli 2016 til januar 2017 med 0,1 pct. De største forskelle var i varegruppen Alkohol og tobak som steg med 0,8 pct., og for sukker og slik mv. der steg med 1,9 pct.

 

Metode

Når det samlede forbrugerprisindekset beregnes, tæller nogle varer mere end andre i udregningen. Prisudviklingen for de forskellige typer varer som fx havregryn og handsker har med andre ord ikke lige stor betydning. Læs mere om hvordan de enkelte varegrupper vægtes og metode for beregning af forbrugerprisindekset på www.stat.gl

 

Prisstatistikken er tilgængelig som pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside, www.stat.gl, og på statistikbanken bank.stat.gl Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Statistikchef Anders Blaabjerg abla@stat.gl eller på tlf. 34 57 81 (direkte).