Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2017

Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden juli 2016 til januar 2017 steget med 0,1 pct., hvilket er mindre end i den tilsvarende periode for et år siden, her steg forbrugerpriserne med 0,7 pct. De halvårlige ændringer i procent i forbrugerpriserne fra januar 2013 – januar 2017 er angivet i figur 1.

 

Figur 1. Forbrugerpriser, halvårlige ændringer i pct., januar 2013 - januar 2017

Kilde: http://bank.stat.gl/PRDPRISV

 

Årlige udviklinger i forbrugerpriserne

Forbrugerpriserne steg med 0,3 pct. i perioden fra januar 2016 til januar 2017. De procentvise stigninger pr. løbende 12 måneder er angivet i figur 2.

 

Figur 2. Forbrugerpriser, procentvise stigninger pr. løbende 12 måneder

Kilde: http://bank.stat.gl/PRDPRISV

 

De enkelte varegruppers årlig udvikling

Udviklingen i forbrugerpriserne for samtlige varer og tjenester sker efter de underliggende varegruppers udvikling. Der er dog stor forskel i udviklingen for de enkelte varegrupper. Årlig udviklingen i perioden januar 2016 til januar 2017 for de enkelte varegrupper er vist i figur 3. De grupper med den største stigning er fødevare og transport. Der er derudover flere varegrupper hvor der har været et prisfald, dette er blandt andet bolig, boligudstyr, husholdningstjenester og telefon, porto (kommunikation).

 

Figur 3. Årlig procentændringen for varegrupper i perioden januar 2016 til januar 2017

Kilde: http://bank.stat.gl/PRDPRISV