Forbrugerprisindekset

Udviklingen i forbrugerprisindekset er vist i dette afsnit. Reguleringspristallet, der er beregnet for de samme varer og tjenester som forbrugerprisindekset, men med priser, der er fratrukket afgifter er vist i næste afsnit. Endelig gennemgås datagrundlaget og metodiske problemstillinger i tilknytning hertil i sidste afsnit.