Pristallene pr. 1. juli 2015

Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år siden, her steg forbrugerpriserne også med 0,5 pct. De halvårlige ændringer i procent i forbrugerpriserne fra juli 2011 – juli 2015 er angivet i figur 1.

 

Figur 1. Forbrugerpriser, halvårlige ændringer i pct., juli 2011 - juli 2015

Kilde: http://bank.stat.gl/PRDPRISV Indeks (2008=100)

 

De årlige udviklinger i forbrugerpriserne

Forbrugerpriserne steg med 1,4 pct. i perioden fra juli 2014 til juli 2015. De procentvise stigninger pr. løbende 12 måneder er angivet i figur 2.

 

Figur 2. Forbrugerpriser, procentvise stigninger pr. løbende 12 måneder

Kilde: http://bank.stat.gl/PRDPRISV Indeks (2008=100)

 

Forbrugerprisindekset for fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer i udvalgte lande er vist i figur 3, 2010 er her sat lig med indeks 100. Den grønlandske udvikling ligger tæt op af den danske, dog er priserne for fødevare og ikke alkoholiske drikkevare fra juli 2013 steget mere end de danske. I den seneste periode fra januar 2015, har der dog været en mere ensartede stigning.

Island og Færøerne har haft en meget anderledes udvikling i hele perioden.

 

Figur 3. Forbrugerprisindeks for fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer, Grønland, Danmark, Færøerne og Island 2010-2015.

Kilde: http://bank.stat.gl/PRDPRISVforbrugerprisindeks, Danmarks Statistik, forbrugerprisindeks, Færøernes statistik, forbrugerprisindeks, Islands Statstiks, forbrugerprisindeks.