Antal offentligt ansatte

I 2021 var over hele året samlet 18.909 personer ansat i en kortere eller længere periode i Selvstyret og kommunerne. En ansat person er medtalt i opgørelsen uanset om personen har arbejdet i en måned, i et helt kvartal eller hele året. En person kan i perioden for opgørelsen være ansat i flere forskellige stillinger. Der er således færre personer i opgørelsen for alle end ved de enkelte funktionelle fordelinger. Opgørelsen af antal ansatte har ikke en sammenhæng med tidsforbruget i stillingen, dette er opgjort ved fuldtidsbeskæftigede.

 

Tabel 2. Ansatte i kommunerne og selvstyret

 

2020

2021

 

 

 

Antal

Ændring

Pct

I alt ................................... 

18.691

18.909

218

1,2

Selvstyret ...............................

7.444

7.576

132

1,8

Kommuner ..............................

13.005

13.123

118

0,9

Kilde: https://bank.stat.gl/ofdoa2